Cenník

Možnosti financovania a splátkový kalendár v sekcii:  Financovanie

 

Bytové domy sú do tejto ponuky nasadzované postupne, podľa poradia výstavby až do ukončenia celého projektu.
KLIK  →  V poradí výstavby sú nasledovné BD: 23, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16   ← KLIK

 

Ponuka ďalších voľných bytov bude zverejnená čoskoro.

 

 

 

 

UPOZORNENIE: Byty sa odovzdávajú vlastníkom po splnení stanovených zmluvných podmienok cca do 3 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového domu. Počas tohto obdobia prebieha proces pridelenia súpisného čísla, zameranie adresných bodov a pridelenie súradníc vstupov do budovy pre potreby MVSR. Po pridelení súpisného čísla prebieha proces pripojenia odberných miest do elektrickej a plynovej distribučnej siete prostredníctvom správcu bytového domu. Súbežne prebiehajú realizácie štandardných vyhotovení bytov podľa objednávok vlastníkov (ovplyvňuje faktor počasia – vonkajšia teplota vzduchu).

 V prípade záujmu nás prosím kontaktujte:

  • Predaj bytov a info o dostupnosti: +421 (0)918 555 033
  • Klientské centrum: +421 (0)908 587 018, +421 (0)910 434 505
  • Odovzdávanie dokončených bytov: +421 (0)904 427 227
  • Emailinfo@hviezdne-byvanie.sk